Sprendimai

Gaisro signalizacija

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS SISTEMA / GAISRO SIGNALIZACIJA

 – tai viena pagrindinių sistemų, be kurios negalime įsivaizduoti nė vieno statinio. Šios sistemos paskirtis – prevenciškai perspėti apie gaisro grėsmes ir perduoti pavojaus signalą apie gaisro židinius.
 
 
UAB AREVITA šių darbų srityje yra atestuota, bei savo patirtį skaičiuoja nuo 1994 m.. Mūsų suprojektuotos ir įrengtos priešgaisrinės sistemos atitinka visus nustatytus statinio priešgaisrinės saugos reikalavimus, gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisykles, bei EN54 reikalavimus.
 
Siekiame, kad klientui būtų įrengta patikima gaisro signalizacija, kuri itin tiksliai ir anksti identifikuotų dūmus, liepsną, kylančią temperatūrą ir įvairiais komunikacijos kanalais praneštų garso, balso ir/ar šviesos signalais apie gaisro pavojų.  Atlikus sistemų integracijas yra galimybė automatiškai valdyti kitas pastato inžinerines sistemas (pvz.: evakuacines duris ir evakuacinio įgarsinimo sistemą, gaisro gesinimo, dūmų šalinimo ir ventiliacijos sistemas, liftus, kt.) net kilus pavojingai situacijai. Tokiu būdu garantuojant operatyvią žmonių evakuaciją, gaisro neutralizavimą ir saugumą.
 
Mes galime pasiūlyti priešgaisrinės saugos sprendimus įvairios paskirties ir sudėtingumo objektams. Pagal patalpų paskirtį, veiklos sritį ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM taisykles klientui parinkti tinkamiausią sprendimą.

UAB „AREVITA“ diegia šias sistemas:

Konvencinė gaisro signalizacija

sistema, kuri, esant pranešimui apie gaisrą, praneša, kurioje zonoje aptiktas gaisro pavojus. Ši sistema dažniausiai naudojama nedideliuose pastatuose. Pagrindinis tokios sistemos privalumas – žema kaina.

Adresinė sistema

Sistema, kuri padės itin tiksliai idenfikuoti gaisro vietas, valdyti gaisro atveju su tuo susijusias kitas pastato inžinerines sistemas. Naudojama dideliuose ir labai dideliuose pastatuose, tinklinė struktūra, monitoringas

Belaidė gaisro signalizacija

ši sistema padeda esant ypatingoms sąlygoms. Pavyzdžiui, kuomet yra sudėtinga patalpų architektūra, sudėtingi technologiniai įrengimai ir pan. Šiai sistemai nereikės kabelinių linijų.

Šilumai jautrių kabeliu sistema

ši sistema padės aptikti karščio sankaupas, atsiradusias bet kuriame jo taške. Kai bet kuri kabelio vieta pasiekia tam tikrą, iš anksto nustatytą temperatūrą arba atsiranda temperatūros pokytis – yra inicijuojamas aliarmas.

Linijinė dūmų barjerų sistema

sistema, sudaryta iš siųstuvo, spinduliuojančio IR ir UV šviesos spindulius, bei imtuvo, matuojančio šių spindulių intensyvumą. Siųstuvas skleidžia nematomus infraraudonuosius ir ultravioletinius spindulius, kurie priimami imtuve. Analizuodama priimto srauto dalį, sistema nustato, ar turi suveikti, ar ne. Linijinė dūmų barjerų sistema diegiama aukštose, didelėse patalpose (pvz.: sandėliavimo patalpose, gamybos patalpose, angaruose, sporto salėse, istoriniuose pastatuose, bažnyčiose, prekybos centruose ir pan.). Tokiose patalpose taškinių dūmų detektorių instaliacija ir priežiūra yra brangi, o temperatūriniai kabeliai ir liepsnos detektoriai į dūmus nereaguoja, todėl ne taip greitai aptinka gaisro pavojų.

Aspiracinė gaisro signalizacija

sistema, kuri gali būti naudojama ten, kur tradicinės priešgaisrinės sistemos netinka – šaldymo patalpose, gamyklose, kituose industriniuose objektuose.

Liepsnos detektorių sistema

sistema, kuri, dėka instaliuotų liepsnos detektorių, reaguoja į liepsnos ultra violetinę spinduliuotę ir pavojų gali identifikuoti greičiau negu šilumos ar dūmų detektoriai. Todėl jų panaudojimo tikslingumas turi būti vertinamas atsižvelgiant į galimą gaisro scenarijų, o ypač į degius produktus, kurie pradės degti pirmiausiai. Liepsnos detektoriai įrengiami dideliuose, atviruose sandėlių plotuose arba miško medžiagų sandėliuose. Taip pat jie tinka didesnio pavojaus teritorijose, kur liepsna gali išplisti labai greitai, pvz.: ties degiųjų skysčių siurbliais, sklendėmis ar vamzdynais. Arba patalpose, kuriose yra plonų, į viršų nukreiptų konstrukcijų ar gaminių iš lengvai užsidegančių medžiagų (pvz.: plokščių arba aliejinės tapybos paveikslų).

PRIEŠGAISRINIS SANDARINIMAS

Tam kad būtų apribota gaisro kilimo, bei išplitimo galimybė, konstrukcijų vietos, kuriomis eina inžinerinės komunikacijos turi būti tinkamai užsandarintos. Kiekvienai inžinerinei komunikacijai sandarinti naudojamos specialiai šiai komunikacijai skirtos sandarinimo sistemos

CO dujų (anglies monoksido) nuotėkio aptikimo sistema

sistema naudojama uždarose automobilių parkavimo aikštelėse aptikti CO dujų nuotėkį ir informuoti žmones.

GAISRINĖ SIGNALIZACIJA SPROGIOJE APLINKOJE

Mūsų inovatyvi gaisrinė sistema pasižymi aukščiausiu efektyvumu ir patikimumu net sudėtingiausiose aplinkybėse. Ji naudoja pažangią technologiją ir patikimas medžiagas, kad būtų užtikrintas greitas ir efektyvus gaisro slopinimas.

Gaisro signalizacija diegiama labai atsakingai. Visuomet išsiaiškiname kliento poreikius, galimybes. Parengiame projektą. Sistemos įdiegimą ir techninę darbų priežiūrą atlieka kompetentinga mūsų įmonės komanda. Praėjus įdiegtos sistemos garantiniam laikotarpiui klientui pasiūlome sistemos priežiūrą ir gedimų šalinimą.
 
Priešgaisrinių sistemų projektavimas ir įrengimas atliekamas vadovaujantis visomis Lietuvos Respublikoje galiojančiomis gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių normomis.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM patvirtintose priešgaisrinės signalizacijos taisyklėse nurodoma, kad vienos ar kitos sistemos įrengimas yra privalomas ir turi atitikti EN54 standartą.

Projektai

Mūsų sprendimus rasite: